Informace
k úplatě

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se stanovuje na 500 Kč.