Zápis do MŠ Plumlov pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Plumlov, příspěvková organizace, takto: 

Registrační číslo:
01 přijat(a)
02 přijat(a)
03 přijat(a)
04 přijat(a)
05 přijat(a)
06 přijat(a)
07 přijat(a)
08 přijat(a)
09 přijat(a)
10 přijat(a)
11 přijat(a)
12 přijat(a)
13 přijat(a)
14 přijat(a)
15 přijat(a)
16 přijat(a)
17 přijat(a)
18 přijat(a)

Datum zveřejnění: V Plumlově dne 24. 5. 2024.