msp011
Kdo jsme

O nás

Mateřskou školu v Plumlově tvoří dvě samostatné budovy, na opačných koncích města. Obě budovy jsou situovány, a to jak z hlediska osídlení obce, tak odloučení od hlavních komunikací, velmi dobře.
Třídy v budovách jsou orientovány s výhledem na zeleň, rodinné domky, plumlovský zámek a jsou odkloněny od hluku a prašného prostředí hlavní komunikace v Plumlově.
Zřizovatelem mateřské školy je Město Plumlov.

2

budovy

4

třídy

14

pracovníků

Provozní doba

6.30 – 16.30

V+B+S+M

Třídy naší školky

 • Včelky Třída v prvním patře budovy Na Stráži, kde jsou soustředěny děti, které se připravují na zahájení školní docházky, děti s odkladem školní docházky a děti věkově nejbližší těmto dvěma skupinám.
 • Berušky Homogenní třída v přízemí budovy Na Stráži, ve které jsou sdruženy děti ve věku zpravidla 3 – 5 roků.
 • Sluníčka Heterogenní třída umístěná v přízemí budovy Na Aleji se stabilní lehárnou a jídelnou.
 • Motýlci Homogenní třída v přízemí budovy Na Aleji, s hernou a vybavením pro děti ve věku od 2,5 – 4 let.

Kontaktní informace

msplumlov_logo1000
Adresa
Telefonní kontakt
Email
Ostatní
Zkušený tým

Naši pracovníci

budova Na Stráži

 • Bc. Silvie Soldánová, ředitelka
 • Pavlína Skulníková, DiS., učitelka
 • Bc. Kateřina Sezimová, učitelka
 • Lucie Butalová, učitelka
 • Alena Poulíková, asistent pedagoga
 • Pavla Sekaninová, školnice , uklízečka, výdej stravy
 • Eva Piňosová, školnice, uklízečka, výdej stravy

budova Na Aleji

 • Radka Štefanová, učitelka
 • Petra Bártová, učitelka
 • Kateřina Piňosová, učitelka
 • Tereza Vysloužilová, DiS., učitelka
 • Petra Citová, asistent pedagoga
 • Jaroslava Soldánová, školnice, uklízečka, výdej stravy
 • Ivana Rolencová, školnice, uklízečka, výdej stravy