Informace k platbám MŠ Plumlov

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2023/2024 stanovuje ředitelka mateřské školy.
Výše úplaty: 400 Kč
Frekvence: měsíční
Číslo účtu: 175033592 / 0300
Variabilní symbol: není vyžadován
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Příspěvek do Fondu rodičů

Stanoven k novému školnímu roku.
Pro školní rok 2023/2024 je 100 Kč měsíčně (1000 Kč za školní rok). 
Z fondu se hradí divadelní představení, výukové programy, ekologicko-vzdělávací programy, aj. A dále drobné dárečky a upomínkové předměty pro děti.