Image.ashx-25
Projekty EU a ostatní

Moderní školka

Jsme moderní vzdělávací zařízení a snažíme se stále modernizovat a zlepšovat podmínky pro naše předškoláky. Využíváme dotační a podpůrných projektů Evropské unie i České republiky.

Projekt EU

Modernizace MŠ Plumlov

Mateřská škola Plumlov realizovala projekt Modernizace MŠ Plumov, jež zahrnuje pořízení interiérových lezeckých stěn, nerezového zahradního mobiliáře, úložných regálů do skladu pomůcek a IT vybavení (tablety, notebooky, projektory + plátna, multifunkční tiskárny a rádia, BT reproduktory).
Modernizace byla financována z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Projekt EU

Šablony I OP JAK MŠ Plumlov

Cílem této aktivity je poskytnout finanční prostředky, které budou využity na nákup pomůcek a k realizaci inovativního vzdělávání dětí v MŠ, k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pracovníků ve vzdělávání a k financování odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči dětí v MŠ.

Projekt EU

Národní plán obnovy

Cílem této výzvy je vybavení školy digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Projekt

Se Sokolem do života

Projekt je zaměřen na to, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.