Informace ke stravování v MŠ Plumlov

Školní stravování

Strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ Plumlov.

Strava se hradí zálohou z účtu trvalým příkazem nejpozději k 20. dni v měsíci. 
Částka: dle typu odebírané stravy (viz dokument Informace pro rodiče)
Číslo účtu Školní jídelny při ZŠ Plumlov: 19-2138450257 / 0100
Konstantní symbol: 0379
Specifický symbol: 32430
Variabilní symbol: bude sdělen po přihlášení dítěte ke stravování