Zápis dětí do MŠ Plumlov

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Zápis do Mateřské školy Plumlov proběhne
v úterý 7. května 2024 
od 9:00 – 16:00 v budově mateřské školy Na Stráži.

Postup při podání žádosti v mateřské škole:

  1. Vytiskněte a podepište potřebné formuláře (a, b) uvedené níže:
    1. Žádost o přijetí do mateřské školy (nechte potvrdit dětským lékařem-očkování)
    2. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  2. Nemáte-li možnost si formuláře vytisknout, budou k vyzvednutí v mateřské škole.
  3. S těmito vyplněnými, lékařem potvrzenými a podepsanými formuláři se dostavte do mateřské školy.
  4. Potvrzení o očkování není vyžadováno u dětí, které jsou narozeny od 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 a starších (předškoláci).
  5. Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

Přidělení registračního čísla:
Po podání nebo doručení Žádosti o přijetí do mateřské školy vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu správního řízení vedeno a pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení.